Tuesday, April 28, 2015

Taklimat Aplikasi i-Think dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Sains)

Tarikh: 28/04/2015
Tujuan: Mendedahkan murid-murid tentang Peta Pemikiran i-Think serta penggunaannya dalam pembelajaran.

Panitia Sains di bawah bimbingan Cikgu Emlly telah Berjaya melaksanakan Taklimat Apliksi i-Think dalam Pengajaran dan Pembelajaran. 

Pada jam 1010, murid-murid tahun 4, 5 dan 6 telah berkumpul di Dewan Dato Pengiran Mohammad Sekolah Kebangsaan Trusan untuk mendengar taklimat Aplikasi i-Think dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Taklimat ini disampaikan oleh penceramah yang berpengalaman luas dalam bidang penyelidikan dan inovasi, Cikgu Tan Kan Tsai.

Sebagai set induksi, murid-murid telah ditayangkan dengan Video Pengenalan i-Think (i-Think in Motion- Bahasa Melayu).Dengan menanyakan soalan-soalan kbat (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi), seperti:
  1. Pada pendapat kamu, mengapakah i-Think perlu diperkenalkan di sekolah? 
  2. Pada pendapat kamu, bagaimanakah murid-murid abad ke-20 belajar? 
  3. Bagaimanakah murid abad ke-21 harus belajar?

Cikgu Tan menguji merangsang pemikiran murid-murid di samping merangsang penglibatan aktif mereka dalam taklimat tersebut.

Kemudian, dengan menggunakan slaid di bawah.Cikgu Tan menerangkan secara ringkas tentang 8 Peta Pemikiran i-Think. Dengan menggunakan pendekatan berpusatkan murid, murid-murid belajar setiap Peta Pemikiran i-Think itu melalui amali atau praktikal. Penceramah (Cikgu Tan) hanya membimbing murid-murid menghasilkan setiap Peta Pemikiran i-Think dengan betul.


Murid-murid membentangkan Peta Pemikiran i-Think mereka

Sticker (kertas pelekat) diberikan kepada murid-murid yang paling cepat menyiapkan Peta Pemikiran i-Think mereka di dalam buku latihan sebagai peneguhan positif. Sticker juga diberikan kepada murid-murid yang memberikan jawapan yang betul untuk menggalakkan penglibatan aktif semua murid.
Sticker diberikan kepada murid-murid yang menjawab dengan betul

Di akhir taklimat, Pertandingan i-Think telah dijalankan. Dalam pertandingan ini, murid-murid dikehendaki menyelesaikan tugasan yang diberi dalam kumpulan. Terdapat 3 tugasan yang diberikan dalam pertandingan ini, maka murid-murid perlu menghasilkan 3 Peta Pemikiran i-Think. Namun, mereka sendiri perlu menentukan Peta Pemikiran yang sesuai digunakan.


Murid-murid berusaha menghasilkan Peta Pemikiran i-Think mereka


Cuba menghasilkan Peta Pemikiran i-Think


Murid bertanya bermaksud mereka berfikir!


Opps! Kami silap dalam memilih Peta Pemikiran. Bagus! Kamu belajar…


Apakah kesilapan kami? Opps! Peta Buih tiada buih!


Guru-guru membantu menilai dan membimbing murid-murid


Hadiah disampaikan oleh Awg Amir Bin Awg Arshad, PK 1
Taklimat Aplikasi i-Think dalam Pengajaran dan Pembelajaran telah disempurnakan pada jam 1300.

No comments:

Post a Comment