Tuesday, May 8, 2012

Video dalam P&P Pendidikan Moral (Nilai Berterima Kasih)

 Video 1: Be Thankful of What You have

Pendidikan Moral merupakan satu mata pelajaran yang menumpukan kepada pembentukkan nilai-nilai dan sahsiah yang baik dalam diri murid-murid. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral tidak seharusnya dilaksanakan melalui penggunaan buku teks dan buku latihan semata-mata.

Guru harus kreatif dalam merancang aktiviti-aktiviti yang sesuai dan menarik untuk memupuk nilai-nilai (seperti yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral) dalam diri murid-murid. Oleh yang demikian, Tajuk "Berterima Kasih Kepada Pemimpin" harus dilaksanakan melalui penggunaan video di mana mereka dapat melihat dan menghayati sendiri keperitan hidup mereka yang kurang bernasib baik, seterusnya bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang dimiliki.

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran
Pendidikan Moral Tahun 6 (Nilai Berterima Kasih)

Tema    : Perkembangan diri
Tajuk    : Berterima Kasih Kepada Pemimpin
Nilai      : Berterima Kasih
Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran
                 murid-murid dapat:
  1. Menyatakan sumbangan pemimpin kepada kita
  2. Menyatakan sebab-sebab perlu berterima kasih

Aktiviti  :
  1. Murid-murid melayari Youtube.com dan mencari video "Beautiful Video That Will Make You Cry!"
  2. Murid-murid menonton video itu dan menghayatinya.
  3. Guru menjalankan sesi refleksi (murid-murid dikehendaki menyatakan perasaan dan apa yang dipelajari daripada video itu).
  4. Guru bersoal jawab dengan murid-murid dan kaitkan dengan sumbangan pemimpin.
  5. Murid-murid dikehendaki membuat latihan yang berkaitan.

No comments:

Post a Comment