Pengenalan

"Tugas guru bukanlah untuk membentuk murid-murid berdasarkan imejnya, tetapi melahirkan murid-murid yang mampu membentuk imej kendiri"

Oleh yang demikian, sebagai seorang guru yang hebat, kita haruslah memberikan lebih banyak kebebasan yang terkawal kepada murid-murid kita untuk memperkembangkan potensi masing-masing.

Tuesday, May 8, 2012

Membentuk dan Membuat Binaan (PSV)

Rancangan Pengajaran Harian
Pendidikan Seni Visual Tahun 6 (Contoh aktiviti 1)

Tema: Membentuk dan Membuat Binaan
Tajuk: Pengangkutan
Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
  1. Menghasilkan model pengangkutan melalui teknik tampalan.
  2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan
 Aktiviti:
  1. Penerangan dan demontrasi oleh guru.
  2. Murid-murid menghasilkan model pengangkutan
  3. Apresiasi seni (murid-murid diberi peluang untuk memberi markah kepada hasil kerja rakan mereka).

Hasil kerja terbaik kelas 5 Azam
Sekolah Kebangsaan Bukit Rimau.
 
 Model kereta Formula One Klasik oleh ABDUL AZIM SYAHMIE

 Model Kereta Lumba Formula One Klasik


"Kadang-kadang guru harus meminimumkan pengajaran, agar murid-murid dapat memaksimumkan kreativitinya"
~Great Teacher Tan~ 

3 comments: