Thursday, May 14, 2015

Kursus Penyebaran DSKP Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6 (2015)

Semua Peserta Kursus TMK Daerah Lawas, 2015

Pada 13 dan 14 Mei 2015, saya telah menghadiri Kursus Penyebaran Dokumen Standard Kurikulum Prestasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6. Kursus ini telah disampaikan oleh dua orang Jurulatih Utama Kebangsaan TMK iaitu Pn. Christina dan Pn. Berta yang kedua-duanya berasal dari Kota Kinabalu.

Dalam kursus ini, saya telah mempelajari pengaturcaraan (programming) mudah dengan menggunakan perisian Scratch. Berikut merupakan hasil kerja saya menggunakan perisian Scratch.


Secara ringkasnya, terdapat 6 slot dalam kursus ini seperti berikut.
Hari Pertama
0800 - 1000
Taklimat Umum KSSR
1030 - 1230
Taklimat DSKP Teknologi Maklumat dan Komunikasi
1400 - 1500
Taklimat Pengaturcaraan dan Aplikasi Script
Amali/ projek Aplikasi Script
Hari Kedua
0800 - 1000
Amali/ projek Aplikasi Script
Pembentangan Script
1030 - 1230
Taklimat Rancangan Pengajaran Harian TMK
Amali/ menulis RPH
1400 - 1700
Pembentangan RPH
Taklimat Penilaian dan Pentaksiran


Gambar-gambar semasa kursus:
Taklimat Umum KSSR oleh Pn. Christina

Contoh Hasil Kerja Peserta (Pseudokod dan Carta Alir)

Cg. Tan Kan Tsai menyampaikan cenderahati kepada Pn. Berta

Cg. Tan Kan Tsai menyampaikan cendehati kepada Pn. Christina

No comments:

Post a Comment