Thursday, August 9, 2012

Kad Hari Raya dengan Pop-ups

"Setiap karya seni hendaklah dihargai kerana setiap karya seni yang dihasilkan adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah wujud di dunia ini sebelum ini."
~Great Teacher Tan"
 
 
Pendidikan Seni Visual

Tajuk: Kad Hari Raya

Pandangan hadapan Kad Hari Raya

Kad Hari Raya merupakan sesuatu yang sering dilihat serta dihasilkan oleh murid-murid di sekolah dalam Pendidikan Seni Visual terutamanya apabila Hari Raya Aidilfitri semakin dekat.

Guru-guru akan meminta murid-murid menghasilkan kad Hari Raya untuk dihadiahkan kepada ibu bapa, guru-guru dan rakan mereka. Namun begitu, oleh kerana murid-murid menghasilkan kad Hari Raya pada setiap tahun, maka karya seni ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dan mereka juga kurang berminat untuk menghasilkannya lagi.

Oleh yang demikian, guru-guru boleh membawa perubahan sedikit dengan menambahkan "Pop-ups" pada kad Hari Raya itu untuk menjadikannya lebih kreatif dan menarik. Sesuatu yang baru kepada murid-murid seperti "Pop-ups" semestinya akan dapat menarik minat mereka.

 Pandangan Sisi 1

Pandangan Sisi 2

"Hanya manusia sahaja yang mempunyai kreativiti untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ini kerana kita dicipta berdasarkan imej Tuhan"
~Great Teacher Tan~

No comments:

Post a Comment