Thursday, August 9, 2012

Adakah bakat dimiliki secara semula jadi atau melalui latihan?

 "Guru berperanan memberi galakkan kepada murid-murid yang berbakat dan membimbing mereka ke arah yang baik"


kadang-kadang saya sendiri tertanya-tanya sama ada bakat itu dimiliki oleh seseorang secara semula jadi iaitu seseorang itu lahir dengan bakat tertentu dalam sesuatu bidang ataupun bakat itu dipelajari.

 Sesetengah murid tidak dapat mempelajari sesuatu kemahiran tertentu dalam Pendidikan Seni Visual terutamanya kemahiran yang berkaitan dengan menggambar walaupun dibimbing serta diajar berkali-kali. Manakala sesetengah murid dapat menghasilkan sesuatu karya yang baik tanpa perlu sebarang bimbingan daripada guru seperti kemahiran itu memang sudah lama berada di dalam dirinya sendiri.

Apakah pandangan anda?

No comments:

Post a Comment