Saturday, June 2, 2012

Kualiti demonstrasi Guru Pendidikan Jasmani

"Cikgu jelaskan, saya tahu. Cikgu ajarkan, saya faham. Cikgu demonstrasikan, saya dapat buat"
~Great Teacher Tan~

Semua guru Pendidikan Jasmani setuju bahawa demonstrasi membawa jutaan perkataan. Sesuatu kemahiran yang begitu sukar dijelaskan melalui kata-kata dapat difahami dengan mudah melalui demonstrasi.

Walau bagaimanapun, sejauh manakah seseorang guru itu  dapat mendemonstrasikan sesuatu kemahiran yang diajarkan dengan baik adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti rajah 1 di bawah.
Rajah 1: Faktor-faktor yang mempengaruhi demonstrasi guru

Pertama, faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan merupakan faktor yang paling asas yang membolehkan seseorang guru mendemonstrasikan sesuatu kemahiran. Misalnya, Cikgu X tidak pernah terdedah dengan permainan bola ping pong, maka mustahil bagi beliau untuk mendemonstrasikan cara memegang bet, apatah lagi teknik servis, smesy dan sebagainya.

Kedua, faktor kemahiran. Faktor kemahiran ini merujuk kepada kemahiran sedia ada seseorang guru dalam sesuatu permainan, sukan dan sebagainya. kemahiran adalah terbentuk daripada jutaan pengalaman seseorang terhadap pengawalan psikomotornya. Contohnya, seseorang pemain bola sepak dapat menimbang bola dengan baik setelah berlatih untuk suatu tempoh masa yang lama di mana pengalaman-pengalaman menimbang bola yang diperolehinya semasa latihan dalam tempoh masa tersebut telah menjadi kemahiran kepadanya.

Ketiga, faktor fizikal. Faktor fizikal ini meliputi kesihatan dan fisiologi seseoran itu. Sekiranya seseorang guru itu demam dan kurang sihat, sudah tentunya dia akan berasa lemah dan tidak dapat melakukan demonstrasi dengan baik. Walau bagaimanapun, faktor kesihatan adalah sesuatu yang di luar kawalan kita.

Di sini, saya akan membincangkan tentang fisiologi. Ramai guru dahulunya merupakan atlet atau ahli sukan yang aktif dalam sukan. Namun begitu, tidak ramai yang sedar tentang kepentingan untuk mengekalkan keupayaan fisiologi supaya dapat memberikan pendidikan yang lebih berkualiti kepada murid-murid. Hasilnya, ramai guru yang mula menambah berat badan dan menyebabkan keupayaan fisiologi mereka berkurang. Ini menyebabkan guru-guru ini tidak mampu memberikan bimbingan yang berkualiti kepada atlet-atlet muda kita.

Oleh yang demikian, sebagai guru Pendidikan jasmani yang mementingkan kualiti pendidikan yang diterima oleh anak murid kita, kita haruslah sentiasa bersukan dan "keep fit" agar kita sentiasa bersedia untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada murid-murid kita.

Rajah 1: Let's keep fit

"Guru itu sendiri merupakan aset penting dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani"
~Great Teacher Tan~

No comments:

Post a Comment