Wednesday, June 27, 2012

Sifir untuk kanak-kanak

"Guru berinovatif membantu satu kelas murid, guru berkongsi inovasi membantu beratus-ratus kelas murid"
~Great teacher Tan~
 

Ramai guru menghadapi masalah dalam mengajarkan sifir kepada murid-murid sekolah rendah terutamanya murid-murid tahun 4 yang baru sahaja terdedah dengan sifir.

Sering kali murid-murid dikehendaki  untuk menghafal sifir. Namun begitu, bukan semua murid dapat menghafal sifir tersebut dengan baik kerana daya ingatan setiap murid adalah berbeza.

Oleh yang demikian, guru-guru yang berinovatif menghasilkan pelbagai kaedah mengajar sifir bagi membantu murid-murid yang pelbagai kecerdasan dan latar belakang ini.

Kaedah E-sifir di atas bukanlah dihasilkan oleh saya sendiri tetapi dijumpai ketika melayari Facebook. Oleh yang demikian, saya bercadang untuk mengkongsikan kaedah ini dengan guru-guru sekalian.

Diharap perkongsian ini mampu meningkatkan lagi kualiti pendidikan di negara kita... Sekian... ~GTT~

No comments:

Post a Comment