Thursday, June 21, 2012

Pendidikan Seni Visual tahun 6Bidang: Kraf Tradisional
Tajuk: Labu Sayong
Bahan: Plastisin
Objektif:
  1. Menghasilkan labu sayong melalui kaedah picitan.
  2. menghargai hasi kerja sendiri dan rakan.
Aktiviti:
  1. Penerangan dan demonstrasi
  2. Menghasilkan labu sayong
  3. Apresiasi seni

Hasil kerja Murid-murid tahun 6 Usaha SK Bukit Rimau
Karya Seni 6 Usaha 

 Karya yang pelbagai dan kreatif


"Warisan budaya Malaysia merupakan identiti kita semua, guru berperanan untuk menyampaikannya kepada murid-murid"
~Great teacher tan~

No comments:

Post a Comment